SENIR – instrukcje

Poniżej udostępniamy instrukcje dotyczące systemu elektronicznego naboru i recenzowania artykułów do czasopism naukowych SENIR
Instrukcja dla autorów:

Ins_autor

Instrukcja dla recenzentów:

Ins_recenzent