The Scientific Council

  • Jutta BlinUniversity of Applied Sciences Zittau/Görlitz, Niemcy
  • Jędrzej ChumińskiUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Padraic KenneyIndiana University, USA
  • Zdzisław PiszUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Zygmunt Tkocz Odense University, Dania
  • Siergiej Udarcew Kazakh Humanities and Law University KazGUU, Kazachstan