Historia

Spol_Ekon_1okladka_PN_78_nauki spoleczne:Makieta 1.qxdSpol_Ekon_3
Czasopismo „Społeczeństwo i Ekonomia” stanowi forum wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań z zakresu nauk społecznych. Walorem czasopisma jest jego interdyscyplinarny charakter, umożliwiający rozpatrywanie zjawisk społecznych z różnych perspektyw badawczych. Publikujemy przede wszystkim artykuły dotyczące zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania demografii, ekonomii, filozofii, historii, komunikacji społecznej, polityki społecznej i socjologii.

Historia czasopisma „Społeczeństwo i Ekonomia” sięga 1995 roku. Stanowi ono kontynuację wydawanych wcześniej:

– w latach 2012-2013 „Nauki Społeczne”

– w latach 2009-2011 „Nauki społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”

– w latach 1995-2008 „Nauki Humanistyczne” (w serii Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu).